menu
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
Dokument potwierdzający nadanie numeru VAT
Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON
OC przewoźnika
OC spedytora
Odpis z KRS
Certyfikat ISO 9001:2015
Certyfikat ISO 9001:2015


AMG CHEMICALS
SIEDZIBA REJESTROWA / DANE FIRMY:
ul. Targowa 24
82-200 Malbork

e-mail: transport@amgchemicals.pl
www.amgchemicals.pl